Làm thế nào để tạo ra dữ liệu lớn với hàng trăm triệu bản ghi?

làm thế nào để tạo ra dữ liệu lớn với hàng trăm triệu bản ghi?

fake dữ liệu rồi insert cho đủ thôi

kiểu mình cho dữ liệu random rồi tạo trong 1 lần duy nhất dc ko bạn ?

đc chứ, cứ for rồi insert 10000 recorde mỗi phát đến khi đủ thì thôi

Hoặc sử dụng tool random dữ liệu cho bạn
https://www.mockaroo.com/

2 Likes

cái này mình thử rồi nhưng chỉ dc max 1000 thôi, mình đang cần 100 triệu bản ghi cơ

thì random 100 000 lần là có 100 triệu bản ghi rồi, mà trước mình random có mấy triệu đã cả chục GB rồi, trăm triệu k biết nó tởm như nào

use transaction.comit()

https://www.mockaroo.com/mock_apis
Trang đó có API rồi mà, viết 1 con service chạy vòng lặp 100.000 lần gửi request đến API để lấy dữ liệu là xong rồi :joy:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?