hacker news


About the hacker news category (8)
Object-Oriented Programming — The Trillion Dollar Disaster (4)
Người Nhật và người Việt: Sự khác nhau về văn hóa làm việc (6)
7 bước "cấp cứu" khi website của bạn gặp "tai nạn" (2)
Thị trường Nhật Bản trong cơn khát nhân sự IT (1)
Đầu quân công ty Outsourcing, Product hay Startup (1)
Chém gió về hacking Phần 1: Làm sao để có thể trở thành hacker (5)
Chém gió về hacking Phần 2: Để trở thành một hacker bạn cần biết những kiến thức cơ bản nào? (1)
Nên học lập trình ở trung tâm hay trường đại học? ( 2 ) (30)
Deploy ASPNET Core lên Google Cloud Virtual Machine Instances (1)
Giáo trình Giải thuật & Lập trình - Lê Minh Hoàng [PDF] ( 2 ) (26)
Tool mã hóa dữ liệu 5 loại mã nks bằng password (4)
Khóa học Docker căn bản (FREE) (3)
Hình thức thảo luận qua diễn đàn đã hết thời? (10)
Làm sao để đoán mật khẩu của người khác? ( 2 3 4 ) (65)
Cách thiết kế website cho người khuyết tật - Phần 1 (1)
Thử xem máy bạn mạnh tới đâu? (Tính E và Pi) (1)
Khóa Học Amazon Web Service căn bản 002 (1)
Scrimba - học lập trình qua video + thực hành tại chỗ (1)
How Bill Gates remembers what he reads (2)
Khóa học Phalcon PHP căn bản! (3)
Cuốn lập trình Android của Ths. Trương Thị Ngọc Phượng trên tiki.vn ( 2 ) (27)
4 Phương pháp để dạy lập trình cho trẻ em (4)
Đã có cách hack violympic 2019 bài sắp xếp (15)
Những chipset được Kali Linux hỗ trợ để thực hiện Wireless attack (4)
Khóa học C++ Cơ bản 2016 ( 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ) (437)
Giới thiệu namespace trong Kubernetes - Gsviec (1)
Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 2: The MVP (1)
15 tuổi tự làm trình duyệt web và trợ lý ảo ở VN ( 2 ) (38)
Nhóm Diễn Giả Kỹ Thuật Đầu Tiên Tại VWS2018 (1)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?