Khác nhau giữa Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu

Bạn mình {°^°} mới hỏi mình là sự khác nhau của 2 ngành là Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu. Lúc đầu mình nghĩ chỉ cần search GG là ra nhưng mà không. 2 ngành này giống nhau đến lạ từ các môn học và đến công việc khi tốt nghiệp… Các cao nhân có ai biết sự khác nhau không ạ? Mình cũng hơi thắc mắc tại sao lại phân ra 2 ngành như vậy…
( Theo mình đoán thôi ( ko chắc) khoa học dữ liệu giống như khoa học máy tính còn hệ thống thông tin giống kỹ thuật phần mềm, có phải vậy ko…)
:>>>

1 Like

Cậu đoán đúng rồi đó :smiley:
Sự khác biệt chủ yếu giữa 2 ngành đó là:

  • Hệ thống thông tin: đào tạo kỹ sư hệ thống thông tin
  • Khoa học dữ liệu: đào tạo nhà khoa học dữ liệu

Kỹ sư và nhà khoa học là 2 vai trò khác nhau, làm 2 việc khác nhau, tuy nhiên, đều cần chung nền tảng khoa học (khác nhau chủ yếu ở mức độ và vấn đề họ giải quyết thôi).
Duới đây là sự khác biệt ngắn gọn giữa 2 vai trò:

  • Nhà khoa học: những người nghiên cứu những giải thuật/cách giải quyết/ các vấn đề chưa từng được giải quyết/các lý thuyết mới để áp dụng vào thực tiễn. Họ có thiên hướng hàn lâm hơn.
  • Kỹ sư: những người đưa khoa học vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề ứng dụng khoa học. Họ có thiên hướng thực tiễn hơn.

Do đó, tớ nghĩ các môn học ở trường đại học có thể giống nhau (đại học thường sẽ dạy cậu những thứ căn bản để cậu có thể áp dụng vào công việc trong tương lai), nhưng có thể giáo trình và sự rèn luyện sẽ hơi khác chút. Vậy nên, tách ra 2 ngành đào tạo là hợp lý.

Dĩ nhiên là những sinh viên của 2 ngành có thể đổi vị trí cho nhau, tuy nhiên sẽ tốn chút công sức - sinh viên Khoa học dữ liệu có thể làm kỹ sư (và phải học/rèn luyện thêm các kiến thức thực tiễn), sinh viên Hệ thống thông tin có thể làm khoa học (và phải tự nghiên cứu sâu về lĩnh vực mà họ muốn tìm hiểu, học cách viết paper…).

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?