Tìm tài liệu Data Science của Đại học KHTN Hà Nội

tiện đây có bạn nào có tài liệu data science đại học khtn hà nội cho e với ạ

Mình nghĩ Data science giống như Autocad, không ai dạy chính thức trong trường đại học, nên không có tài liệu. Chắc ngoài sẽ có.

ĐH KHTN có ngành đó mà Bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?