Senior Data Scientist & Machine Learning Engineer now hiring!

:man_office_worker:t2: :man_office_worker:t2: CÙNG TMA INNOVATION CENTER (TIC) CHẠM TỚI ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ 4.0 :man_office_worker:t2: :man_office_worker:t2:

TMA đang tìm kiếm các data scientist làm việc với machine learning, data mining, và statistical modeling…

:joystick: :joystick: Với từ 3+ năm KN, bạn sẽ được làm việc cùng nhiều data sources phong phú như time series data, spatial, graph data… và build các statistical/machine learning model…

:joystick: :joystick: JD chi tiết xem tại: https://goo.gl/QJ5qmf

Apply ngay, chần chừ gì nữa cho một vị trí quá HOT hiện nay:

:arrow_right: Click ngay “Ứng tuyển” tại Link JD hoặc gửi CV của bạn về mail [email protected]


Hãy apply ngay vào TIC để được:

:white_check_mark: Làm việc trong môi trường mở, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng nhiều đồng nghiệp tài năng

:white_check_mark: Cơ hội được học hỏi và tiếp thu các công nghệ mới

:white_check_mark: Lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh nhất hiện nay

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?