Điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst?

Mọi người cho em hỏi điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst được không ạ. Tại em mới tìm hiểu mảng này có lên mạng tra nhưng vẫn chưa thể phân biệt được mong mọi người giúp.

Nói ngắn gọn thì analyst là người trích xuất thông tin từ các data thực tế do engineer lưu trữ/xử lý dựa trên các công thức/mô hình do science đưa ra.
Còn nói dài dòng thì tại đây nha.

3 Likes

Bạn nên sửa tiêu đề từ “data-science” thành “data scientist” thì hợp lý hơn
theo những gì mình biết thì mình sẽ phân ra như thế này:

  • Data scientist: Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, mô hình xử lý dữ liệu phù hợp cho công ty hoặc tổ chức riêng. Thiên về hướng nghiên cứu
  • Data analyst: Sử dụng kiến thức và công cụ liên quan để tạo ra dữ liệu phục vụ nhu cầu ( ví dụ nên focus vào phần nào để thành công hơn ? Độ tuổi của người đang sừ dụng sản phẩm ? … )
  • Data engineer: Thiên về mặt kỹ thuật, thu thập, filter, xử lý raw data và export ra data cho analyst ( có thể nói là hầu cho data analyst, họ cần dữ liệu gì thì hú data engineer )

Ví dụ cho một tập đoán thương mại điện tử Toko chẳng hạn

  • Data engineer: Lấy dữ liệu mua hàng của các người dùng từ server đưa cho data analyst
  • Data Analyst: Phân tích xem lượng người dùng mua hàng nào chiếm đông đảo ( công nghệ ? mỹ phẩm ? thời trang ? ,… ) xong đưa ra cho team content hoặc marketing để họ phân tích chiến lược ( mở ngày sale công nghệ vì lượng người dùng mua hàng công nghệ ngày càng đông chẳng hạn )
  • Data scientist: Xây dựng mô hình phù hợp để data analyst sử dụng
5 Likes

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?