Nên học ngành Khoa học dữ liệu hay Hệ thống thông tin quản lý?

Chào mọi người ^^
Năm sau mình thi đại học, mình đang phân vân giữa hai ngành Hệ thống thông tin quản lýKhoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh của đại học KTQD. Không biết ở đây có anh chị nào có thể giúp mình phân biệt điểm khác nhau chính giữa hai ngành này (vì mình thấy khung chương trình học khá giống nhau), đặc điểm công việc sau khi tốt nghiệp được không ạ? Và nếu mình muốn có phát triển ở nước ngoài thì nên lựa chọn ngành nào để có cơ hội du học tốt hơn?
Mình xin cảm ơn trước ^^

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?