Tìm hiểu về lĩnh vực Data Engineering và Data Science với Grokking Data Demo Day

Grokking Data Demo Day là sự kiện đầu năm đặc biệt dành cho cộng đồng software engineers nói chung và những cá nhân quan tâm đến BigData Technologies nói riêng.

Tại sự kiện, 2 teams tốt nhất của khóa học Grokking Engineering Data Course sẽ trình bày project của mình: kiến trúc data infrastructure and data-pipeline cho một startup thương mại điện tử. Projects của các teams sử dụng những công nghệ đa dạng từ Apache Hadoop, Spark, Kafka đến Java, Golang, NodeJS, vv.

Ngoài ra, sự kiện còn có panel chia sẻ của các anh chị trong lĩnh vực data science và data engineering, giới thiệu tổng quan và định hướng giúp các bạn muốn tìm hiểu trở thành data engineer và data scientist có một hướng đi rõ ràng hơn cho mình.

Please save the date and register here: http://bit.ly/rbigdata

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?