Xin review về khoá học Data Science

Mình chào mọi người.
Mình đang có dự tính theo học khoá học Data Science của trung tâm tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Mọi người ai có kinh nghiệm cho mình xin ít review với ạ.
Mình cảm ơn mọi người.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?