WebAssembly - Tiến hóa của ngành công nghiệp thiết kế web

Với công nghệ WebAssembly(WASM) này, chúng ta sẽ không còn phải học thứ ngôn ngữ quái dị Javascript nữa. Thay vào đó hãy học C++, sau quá trình compile, chương trình C/C++ sẽ ngay lập tức trở thành một web application.

Tốc độ parse code của WASM nhanh gấp 20-40 lần Javascript thuần.

Tin bài báo (English):

OSS Page:

8 Likes

Nghe rầm rộ từ 2014 mà đến 2017 vẫn chưa thấy ứng dụng WebAssembly ở đâu cả. @@

2 Likes

Ước mong một ngày từ WebAssembly, ta sẽ có C# cho front-end :joy_cat:

3 Likes

2021 adobe chắc dùng WebAssembly đưa app lên nền web

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?