Building LLM applications for production

Bài viết của Huyền Chip, theo mình thấy thì nội dung hay. Bao quát được toàn cảnh của LLM tại thời điểm hiện nay, có nhiều cái LLM làm ngon nhưng rất nhiều cái làm chưa ngon.

Cuối tuần đọc tí cho vui :wink:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?