Xài gpt4 for free

Các bạn thử xem cái github repo này nhé, khá hay. Một cách để dùng gpt4 for free

8 Likes

image
mình mới thử, thấy cũng ổn á Đạt ơi :))))), cảm ơn Đạt.

3 Likes

Ngoài ra muốn mì ăn liền thì dùng hẳn mấy cái sites listed trên cái repo ấy:

Ví dụ như trang này cũng ngon này, gpt4

3 Likes

Hay quá anh Đạt ơi:
image

2 Likes

Mình thì dùng Bing Chat …Vừa tiện mà không phải reg acc :

Screenshot_13

4 Likes

Em hỏi chatGPT có biết hàm nào trong lodash cho phép deep freeze một nested object không thì nó tự bịa ra code như này:

“Deep freeze” is a term commonly used in computer programming to refer to a process of making an object immutable, which means that its state cannot be modified once it is created. This can help prevent bugs and unexpected behavior in a program, as it ensures that the object will remain consistent throughout the program’s execution.

“Lodash” is a popular JavaScript library that provides a wide range of utility functions for working with arrays, objects, and other data structures in JavaScript. It includes a function called deepFreeze , which can be used to recursively freeze an object and all of its nested properties.

To use deepFreeze from Lodash, you first need to import the function:

import { deepFreeze } from 'lodash';

Then, you can use it to freeze an object:

const myObject = {
 foo: 'bar',
 nested: {
  baz: 'qux'
 }
};

deepFreeze(myObject);

After calling deepFreeze , myObject and all of its nested properties are immutable, and any attempts to modify them will result in an error. This can be helpful in preventing bugs and ensuring that data remains consistent throughout your program.


Rõ ràng lodash không có hàm deepFreeze:sneezing_face: bác nào dùng được chatGPT-4 test thử xem nó còn bịa câu trả lời không?!

1 Like

ớn ăn nó thật chứ, đúng nhận sai cãi ghê gớm thật :rofl:

3 Likes

Bạn có thể xem như ChatGPT thực sự không phải là “trí thông minh nhân tạo” mà là một “mô hình ngôn ngữ lớn”. Nghĩa là nó đọc hết tất cả các thông tin có trên mạng, tổng hợp lại rồi sắp xếp câu chữ để cho ra một câu trả lời “trông có vẻ hợp lý”. Đó là lý do người ta gọi là là Chat và phù hợp nhất trong việc “chat chit”, vì không có đúng sai trong việc chia sẻ quan điểm cá nhân.
Xét theo ngữ cảnh của câu hỏi, nếu “lodash” là một lĩnh vực rộng và nhiều người bàn luận về nó trên mạng, thì những câu hỏi và câu trả lời liên quan đến vấn đề bạn hỏi sẽ có “xác suất” cao hơn trùng khớp với điều mà bạn cần. Nếu “lodash” là một lĩnh vực hẹp, thì câu trả lời của ChatGPT sẽ mang tính phịa nhiều hơn (vì nó lấy những câu từ chỗ khác gắn vào).

Một khi đã nhận thức được việc này, bạn sẽ sử dụng công cụ này hiệu quả hơn rất nhiều.

Fun: Nếu ChatGPT đi thi lịch sử, thì nó sẽ luôn làm ngạc nhiên giám khảo bởi những câu trả lời ấn tượng cho câu hỏi: “Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ABC” :laughing:

7 Likes

Mình cũng dùng Bing Chat, mà nó bắt cài Edge, nếu ai không dùng Edge thì có thể vào Skype r chat.
Dạo này dùng ChatGPT mà nó hay xuyên tạc code quá, nên vẫn phải hỏi lại bên Bing cho chắc. :v :V

Vẫn có thể chạy được Bing Chat trên Firefox bình thường mà, dù hắn vẫn cương quyết bảo không được =]]
Screenshot 2023-05-11 at 11.05.52

3 Likes

21660 điểm bing reward. Bạn có thể đổi quà tặng kìa.

2 Likes

Capture

nói nó viết code chứng mình java pass by value hay reference nó viết như thế này có chết ko

sau nói lại thì nó trả lời thế này

Capture1

nếu dev nói còn này thay thế dev thì chắc thế giới sụp đổ =))

1 Like

Em đã thử đặt nhiều câu hỏi liên qua đến deep freeze lodash dưới nhiều cách viết khác nhau về ngữ pháp, cách đặt câu hỏi, nhưng chỉ cần trong câu hỏi có chứa keyword deep freeze objectlodash thì câu trả lời luôn luôn như thế này.

Em nghĩ câu trả lời là do những nhân viên gán nhãn dữ liệu đã chỉ định câu trả lời cho câu hỏi này là như vậy rồi (và có thể chưa có ai verify) nên chatGPT sẽ không trả lời khác được.

mọi người thử bard của google mới ra chưa? Có vẻ cũng tạm tạm so với bản free của chatGPT.

1 Like

Vẫn câu hỏi đó nhưng test lại với chatGPT-4, câu trả lời của chatGPT-4 rất chính xác, đúng 99%

In JavaScript, “deep freezing” an object means to make it immutable, i.e., its properties cannot be changed, added, or removed. This can be done using the native JavaScript Object.freeze() method. However, Object.freeze() only performs a shallow freeze, which means it only affects the immediate properties of the object. Nested objects or arrays can still be modified.

Lodash, a popular JavaScript utility library, does not include a method for deep freezing an object out-of-the-box. But you can certainly create one using a combination of lodash and native JavaScript methods. Here’s a basic example of how you might implement a deepFreeze function:

javascriptCopy code

const _ = require('lodash');

function deepFreeze(obj) {
 // Retrieve the property names defined on obj
 let propNames = Object.getOwnPropertyNames(obj);

 // Freeze properties before freezing self
 propNames.forEach(name => {
  let prop = obj[name];

  // Freeze prop if it is an object
  if (typeof prop === 'object' && prop !== null && !Object.isFrozen(prop)) {
   deepFreeze(prop);
  }
 });

 // Freeze self
 return Object.freeze(obj);
}

let obj = {
 a: 1,
 b: {
  c: 2
 }
};

obj = deepFreeze(obj);

// Now the object is deeply frozen.

This function will recursively call itself for each property of the passed object, freezing it. This ensures that all nested properties of the object are also frozen, resulting in a “deep freeze” effect. The function then returns the frozen object.

Remember that a deeply frozen object cannot be unfrozen, and any attempts to modify it will either fail silently or throw an error, depending on strict mode.

1 Like

@baoo mua GPT-4 hay dùng ở trang nào khác?

GPT-4 tốt hơn GPT-3 nhiều lắm.

Dạ em mua, chatGPT-4 thanh toán trực tiếp cho OpenAI thì 20$ nhưng các shop ở Việt Nam bán với giá 13$. Hiện tại 1 tài khoản có thể dùng chung nhiều người, nhiều thiết.


Nhờ chatGPT-4 crawl web bằng prompt

https://daynhauhoc.com/t/hoc-prompt-enginering/129670

image
image
image

1 Like

Em thử dùng https://chat.forefront.ai/ xem, trang này có cho xài chatgpt-4 đấy.

Anh thấy $20 giờ cũng hơi mắc. Không biết sắp tới có giảm giá không nhưng mà anh so sánh các GPT với nhau thì thấy gpt-4 reasoning tốt nhất.

Google Bard chắc second nhưng còn xa mới bằng được GPT-4.

Nếu Google Bard ra bản paid mà ngon như GPT-4 anh mua luôn :-p

2 Likes

Cảm ơn a nhiều nhé …

Có ai luyện tiếng Anh với chatGPT-4 chưa ạ, review giúp em với! Em viết tiếng Việt bảo nó dịch sang tiếng Anh, em lấy kết quả mang sang QuillBot, grammarly check thì không phát hiện lỗi ngữ pháp nhưng đọc nó không được tự nhiên lắm, về phần dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh em cảm thấy google translate dịch tự nhiên hơn. Hay là em dùng prompt chưa đúng nhỉ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?