2023: Dương Ngọc Thái đánh giá tình hình an ninh mạng Việt Nam

Tình cờ đọc bài này của Thái nên đưa đường link lên đây chia sẻ:

Làm thế nào để giết một người và cả nền kinh tế

Giải pháp Thái cổ xúy:

  • “mấu chốt nằm ở nhu cầu của thị trường. Nếu thị trường có nhu cầu cao, lương thưởng tốt, ắt sẽ có cung.”
  • “tăng lương”.
  • “Việc của nhà nước là đưa ra những chính sách thúc đẩy nhu cầu của thị trường.” (Hơi khó vì nhà nước và thị trường là hai cặp phạm trù khá đối lập, theo một số thuyết kinh tế học ;-))

Tôi không phải chuyên gia an ninh mạng. Hehe.

Nhưng tôi cho rằng mấu chốt phải là là ở cá nhân chứ không phải nhà nước hay thị trường.

Mỗi cá nhân tự trau dồi, nâng cao kiến thức, nhận thức và mạnh dạn chia sẻ để góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của chính mình, của các thành viên trong gia đình, đoàn thể và các cộng đồng mở rộng hơn…

Ví dụ: Tôi giới thiệu bài viết của Thái lên diễn đàn này là một hành động có chủ đích của tôi, thay vì chỉ đọc suông, rồi bình luận vô bổ. :wink:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?