Làm sao để học và nhớ mọi thứ quan trọng với Anki?

Không biết mọi người có dùng anki nhiều không chứ Đạt thì giờ sử dụng anki rất rất rất nhiều.

Hiện giờ mình đã học liên tục hơn 300 ngày
image

Mình sử dụng anki chắc cũng phải từ 10 năm trước để học tiếng anh nhưng mà dùng được một thời gian lại bỏ, chỉ là sau khi đọc được essay này thì mình hiểu ra một cách sử dụng mới.

Chia sẻ cho mọi người cùng học: http://augmentingcognition.com/ltm.html

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?