hacker news


Topic Replies Activity
IT Tuần này có gì mới #4 - 18/10/2019 1 October 18, 2019
IT - Tuần này có gì mới #3 - 11/10/2019 4 October 15, 2019
Bạn có thực sự cần Kubernetes - Gsviec 1 October 9, 2019
FizzBuzz: nấc thang lên thiên đường của lập trình viên 43 March 27, 2017
IT - Tuần này có gì mới? #1 - 29/09/2019 3 September 30, 2019
Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao của GS.Phạm Văn Ất trên tiki.vn 33 September 15, 2019
Tạo thư viện android cho mọi người dùng qua github và jitpack 1 August 21, 2019
Object-Oriented Programming — The Trillion Dollar Disaster 4 August 17, 2019
Người Nhật và người Việt: Sự khác nhau về văn hóa làm việc 6 August 8, 2019
7 bước "cấp cứu" khi website của bạn gặp "tai nạn" 2 August 7, 2019
Thị trường Nhật Bản trong cơn khát nhân sự IT 1 August 6, 2019
Đầu quân công ty Outsourcing, Product hay Startup 1 August 6, 2019
Chém gió về hacking Phần 1: Làm sao để có thể trở thành hacker 5 August 2, 2019
Chém gió về hacking Phần 2: Để trở thành một hacker bạn cần biết những kiến thức cơ bản nào? 1 August 2, 2019
Deploy ASPNET Core lên Google Cloud Virtual Machine Instances 1 July 24, 2019
Giáo trình Giải thuật & Lập trình - Lê Minh Hoàng [PDF] 26 July 12, 2019
Tool mã hóa dữ liệu 5 loại mã nks bằng password 4 June 29, 2019
Khóa học Docker căn bản (FREE) 3 June 6, 2019
Hình thức thảo luận qua diễn đàn đã hết thời? 10 November 8, 2014
Làm sao để đoán mật khẩu của người khác? 65 May 11, 2019
Cách thiết kế website cho người khuyết tật - Phần 1 1 April 20, 2019
Thử xem máy bạn mạnh tới đâu? (Tính E và Pi) 4 January 31, 2020
Khóa Học Amazon Web Service căn bản 002 1 March 25, 2019
Scrimba - học lập trình qua video + thực hành tại chỗ 1 March 20, 2019
How Bill Gates remembers what he reads 2 March 20, 2019
Khóa học Phalcon PHP căn bản! 3 May 29, 2017
Cuốn lập trình Android của Ths. Trương Thị Ngọc Phượng trên tiki.vn 27 March 13, 2019
4 Phương pháp để dạy lập trình cho trẻ em 4 March 6, 2019
Những chipset được Kali Linux hỗ trợ để thực hiện Wireless attack 4 January 23, 2019
Giới thiệu namespace trong Kubernetes - Gsviec 1 December 5, 2018
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?