Mẹo dùng chatGPT hay

Hôm nay thấy post này trên linkedin cũng hay, share mọi người xài thử

4 Likes

Đây là share của @Stanley00 về những prompt hữu ích cho ChatGPT: https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

3 Likes

nice, quá chừng nhiều prompt luôn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?