Dùng thử redis mà không cần cài đặt gì

Trang này thì cũng không có gì mới, nhưng mà thôi cứ share cho mọi người nhé
https://try.redis.io/

Redis là một key-value database / cache rất tốt trong distributed system. Được dùng nhiều trong production.

Anh em dùng thử nếu chưa dùng bao giờ :smiley:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?