Dùng thử redis mà không cần cài đặt gì

Trang này thì cũng không có gì mới, nhưng mà thôi cứ share cho mọi người nhé
https://try.redis.io/

Redis là một key-value database / cache rất tốt trong distributed system. Được dùng nhiều trong production.

Anh em dùng thử nếu chưa dùng bao giờ :smiley:

8 Likes

em phải reg 1 cái nick ngay để cám ơn a vì tool quá hay ạ

Mình từng dùng Redis như một in-memory queue đơn giản. Rất OK.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?