Interactive tools để tìm hiểu consistent hashing

Bạn nào chuẩn bị phỏng vấn system design thì nên biết về consistent hashing. Mình tìm thấy một trang web cho mình chơi thử, tạo virtual node: https://dchowitz-consistent-hashing-demo3.glitch.me/

Như ví dụ dưới đây sau khi cho thêm 1 đống virtual nodes vào thì mấy cái node nó đều hết lại
Snipaste_2023-04-18_22-28-22

Bài viết cụ thể về consistent hashing dưới đây :wink:

5 Likes

Cảm ơn anh Đạt nhé! Tool demo này thực sự hữu ích ạ!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?