So sánh lập trình viên Hà Nội và Sài Gòn từ góc nhìn của bản thân

3 Likes

Người miền tây nam bộ còn phóng khoáng hơn :kissing_smiling_eyes: Capture

mà page bảo comment nhưng không cho đăng ký

Capture

2 Likes

Bữa trước bị ddos của mấy thanh niên trẩu nên khóa đó bạn, dùng wordpress nó khá nhiều lỗ hổng.
Mình đã mở lại rồi đó bạn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết nhé

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?