Series lập trình xây dựng game engine sử dụng thư viện SDL2

Giới thiệu một chút về thư viện SDL2 và vì sao chúng ta nên sử dụng thư viện này để xây dựng game engine

  • SDL (Simple DirectMedia Layer) là một thư viện đa phương tiện, đa nền tảng, bao gồm các API để thao tác với âm thanh, bàn phím, chuột, joystick, 3D hardware thông qua OpenGL, and 2D video.
  • SDL hổ trợ các nên tảng như Linux, Windows, Windows CE, BeOS, MacOS, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD/OS, Solaris, IRIX, and QNX.
  • SDL được viết bằng C nhưng hổ trợ tốt với C++ và hiện tại cũng đã hổ trợ các ngôn ngữ khác như Ada, C#, Lua, Ocaml, Pascal và Python.
  • Các game được viết sử dụng thư viện SDL như Syberia II, 7 Grands Step, Secret Maryo Chronicles…
    Trang chủ SDL: https://www.libsdl.org/

Với những bạn mới bắt đầu học lập trình căn bản với C/C++ lên và bắt đầu tiếp xúc với một engine game lớn và đồ sộ như Cocos 2dx, Unity thì rất là khó và khá là mất thời gian vì các bạn không hiểu bản chất bên trong engine đó được viết như thế nào từ cách load hình ảnh lên game, sử dụng cái gì để vẽ, hiện thực FPS.
Thì đối với thư viện SDL2 là một thư viện cung cấp cho chúng ta một số các chức năng cơ bản như vẽ các hình học lên cửa sổ, xử lý event input output, play audio, và đặc biệt là thư viện này được viết bằng C/C++ và build trên nhiều nền tảng khác nhau nên rất linh động nên đây là một thư viện cực kì bổ ích cho các bạn nào muốn xây dựng một engine game của chính mình.

Series bao gồm 7 bài viết như dưới đây:
Bài 1: Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer)
Bài 2: Hướng dẫn build thư viện SDL2 trên macOS(Simple DirectMedia Layer)
Bài 3: Xử Lý Sự Kiện Trong SDL
Bài 4: Load Texture Trong SDL
Bài 5: Play Audio Trong SDL
Bài 6: Hiện Thực Frame Per Second (FPS) Trong SDL
Bài 7: Draw Text Trong SDL

Link toàn bộ bài viết: http://eitguide.net/category/lap-trinh-game/sdl/

Fanpage lập trình: https://www.facebook.com/eitguideandroid/

7 Likes

Hi Nghia NguyenNghiaNV.
Mình thấy bạn có khá nhiều bài hay về lập trình game 2d.
Không biết bạn có dự án mở nào cho mọi người cùng tham ra không ?
Cảm ơn về tất cả.

sao web die rồi :cry:

ra tieeps di anh oiiii

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?