information-system

Topic Replies Activity
Học HTTT của UIT ra làm DE được ko? 2 July 25, 2022
Hỏi về ngành hệ thống thông tin 57 November 5, 2021
Thắc mắc về cơ hội việc làm chuyên ngành Hệ thống thông tin 2 March 17, 2021
Sinh viên hệ thống thông tin nên xin thực tập, xin việc ở đâu? 3 February 19, 2021
Tư vấn chuyên ngành Hệ thống thông tin 3 October 29, 2020
Khác nhau giữa Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu 2 August 19, 2020
Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý có phải là một không? 2 September 14, 2019
Tay ngang muốn học về hệ thống thông tin, và phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu thì nên bắt đầu từ những gì cơ bản nhất ạ? 1 August 20, 2019
Học IT nên theo Công nghệ phần mềm hay Hệ thống thông tin? 4 August 20, 2019
Hệ thống thông tin làm thương mại điện tử có được không? 1 February 28, 2019
Thắc mắc về ngành Hệ Thống Thông Tin 1 September 20, 2018
Ngành hệ thống thông tin có nhiều học bổng không? 2 July 31, 2018
Ngành hệ thống thông tin có dễ xin việc không? 5 March 29, 2018
Ngành hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý khác nhau như thế nào? 2 March 21, 2018
Tìm chỗ dạy Hệ thống thông tin ở Hà Nội 19 March 1, 2018
Hỏi về việc học và làm ngành hệ thống thông tin 2 January 17, 2018
Ngành Hệ thống thông tin của các trường ĐH về kinh tế có gì khác? 2 September 4, 2021
Chọn Hệ thống thông tin hay Công nghệ phần mềm? 4 December 23, 2017
Tìm hiểu Hệ thống thông tin 4 October 25, 2017
HTTT có nên học ĐH Cần Thơ không ạ? 2 July 31, 2017
Ngành Hệ thống thông tin như thế nào? 2 June 28, 2017
Chuyên ngành Hệ thống thông tin nên học các khoá học gì? 3 April 14, 2017
Chọn chuyên ngành Software system hay Information system? 4 March 5, 2017
Ngành hệ thống thông tin hay khoa học máy tính có tương lai tốt hơn? 6 September 4, 2016
Nên chọn Hệ thống thông tin hay An toàn thông tin? 8 August 13, 2016
An Ninh Mạng hay Hệ Thống Thông Tin 4 August 1, 2016
Hỏi về ngành HTTT và ngành mạng máy tính 1 July 11, 2016
Chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm hoặc Hệ thống thông tin 16 July 5, 2016
Đặc điểm ngành Hệ thống Thông tin, ngành Công nghệ phần mềm và ngành Khoa học Máy tính 4 June 21, 2016
Học Hệ thống Thông tin như thế nào? 5 May 21, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?