Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý có phải là một không?

Mn ơi cho em hỏi hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý có phải là một không ạ? Và liệu khả năng xin việc việc của hệ thống thông tin có thấp hơn công nghệ thông tin chuẩn k ạ
Em cảm ơn!

1 Like

Mình nghĩ hệ thống thông tin rất bắt kịp xu thế. Kiểu nó vừa kết hợp marketing với cntt ấy. Chắc chắn có việc. Ko thấp đâu.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?