Ngành hệ thống thông tin có nhiều học bổng không?

Cho e hỏi ngành hệ thống thông tin có nhiều học bổng k ạ?? Và nếu có thì có thể cho e xin tên vs ạ
Em cảm ơn

Học bổng thì tuỳ nơi, tuỳ trường sẽ có yêu cầu khác nhau. Bạn đi hỏi trường mà bạn định apply vào ấy :smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?