Ngành Hệ thống thông tin của các trường ĐH về kinh tế có gì khác?

Mấy anh chị cho em hỏi:
Ngành Hệ thốnh thông tin ngoài những trường ĐH như KHTN,CNTT,SPKT,… thì những trường chuyên về kinh tế như ĐH Kinh tế, Tài chính Marketing,Ngân hàng,… đào tạo có gì khác ạ ???

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?