An Ninh Mạng hay Hệ Thống Thông Tin

Em đang rất băn khoăn không biết chọn ngành nào. Các anh chị nào đang học hai ngành này cho em xin ít ý kiến với ạ. Ahihi

2 Likes

Hệ thống nếu thực sự học về nó thì sẽ có nhiều thứ thú vị. Một sinh viên học năm 4 nói với mình như vậy

5 Likes

Cũng vậy cả thôi bạn.Quan trọng là đam mê, có đam mê thì mới theo đuổi được.

Hệ Thống Thông Tin đi b :smiley:
(một thanh niên năm cuối HTTT cho hay :D)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?