Sinh viên hệ thống thông tin nên xin thực tập, xin việc ở đâu?

Chào mọi người . Em đang là sinh viên công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thông tin . Em có thắc mắc là sinh viên hệ thống thông tin xin thực tập thì nên chọn thực tập ở những kiểu công ty nào . Em có ý định theo hướng database nhưng tìm kiếm thực tập thì khá hiếm , ngoài ra em có thấy tuyển thực tập BA(Bussiness analyst) thì không biết có phù hợp không . mong anh chị và các bạn thông não cho em với ạ.

Em cứ lên itviec.com hoặc topdev.vn xem cty nào tuyển thực tập thì em nộp hồ sơ thôi. Chỗ nào có hỗ trợ tiền nữa thì ngon

4 Likes

Thường SV hệ thống thông tin (học về DB/cách thiết kế, bảo trì các loại cơ sở dữ liệu) sẽ đảm nhiệm vai trò DBA (Database Administrator), Như @teocoder đề cập, cậu có thể tìm trên itviec cho vai trò này. Ví dụ: https://itviec.com/it-jobs/dba
Ngoài ra, SV ngành này cũng có thể làm application, nên làm front-end, back-end, mobile, infra, etc. đều được.

BA không cần background IT đâu cậu. Họ cần background business hơn. Họ có thể biết chút về SQL query, nhưng không phải với mục đích làm application hay engineering, mà để phân tích.
Tớ không thể nói cậu có background business hay không, nên cậu có thể thử. Nhưng thường nếu ai đó được đào tạo IT, họ sẽ không chọn hướng đó đâu.

Hope it helps!

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?