Chuyên ngành Hệ thống thông tin nên học các khoá học gì?

em đăng kí chuyên nghành hê thông thông tin, em muốn đi học thêm khóa học. Anh chi nào cho em ý kiến là em nên học gì được ko ạ

Học thêm tiếng Anh cho giỏi

2 Likes

Nên học kĩ năng tìm kiếm thông tin cho giỏi rồi thì tìm tòi hay học hỏi bất cứ ngôn ngữ gì cũng sẽ dễ dàng cả :grinning:.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?