Hỏi về việc học và làm ngành hệ thống thông tin

Các anh chị đang học ngành hệ thống thông tin hoặc đã ra trường có thể tư vấn giúp em cụ thể hệ thống thông tin là ngành như thế naò không ạ , sau khi học thì cơ hội xin việc có cao không ạ ,học trường nào ở miền Nam sẽ tốt nhất , Em đã lên mạng search nhưng đều chung chung như nhau nên em muốn nhờ các anh chị giúp đỡ ạ

1 Like

Anh chị có thể trả lời giúp em được không ạ ,em đang định hướng chọn ngành nên cần biết thêm thông tin ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?