Hệ thống thông tin làm thương mại điện tử có được không?

dạ cho em hỏi là em đang học khoa công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thông tin là IS đó ạ mà sau ra trường muốn làm bên thương mại điện tử thì có được không ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?