Tư vấn chuyên ngành Hệ thống thông tin

Em chuẩn bị chọn chuyên ngành là công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin. Công nghệ phần mềm khoa em nhiều đứa đăng kí quá không biết em vào được không. Vậy nên mọi người tư vấn giúp em về hệ thống thông tin học những gì, ra trường sẽ làm những gì, mức lương và cơ hội kiếm việc so với ngành công nghệ phần mềm với ạ. Ngành hệ thống thông tin đi thực tập hay làm thêm thì làm những việc gì ạ. Em cám ơn mọi người.

Lương thì do trình độ của bạn thôi chứ liên quan gì đến chuyên ngành đâu.

3 Likes

Bạn lên khoa xin tờ chương trình đào tạo hoặc xem ở trang web của khoa. Hỏi ở đây là TÀO LAO bạn nhé.

Học ngành càng ít người học bạn càng dễ kiếm việc. Học CNTT khó kiếm việc gì bằng mấy bạn học bên ngành khảo cổ học. Vì thế không phải lo lắng gì, cứ học tốt đi rồi đâu sẽ vào đấy cả, chỉ lo là học ý ẹ quá, ra đi làm không làm được gì, bị ăn chửi nhiều quá rồi chán nản.

Còn bạn chọn học mấy thứ mà có nhiều người học bạn phải cố gắng vào được top 3/10, nếu không bạn chỉ ra làm lon ton, lương ba cọc ba đồng.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?