github

Topic Replies Activity
Lỗi git add khi sử dụng github 6 May 13, 2024
Không push được commit lên github bằng ssh 3 May 13, 2024
Thắc mắc cách chạy web từ github 14 October 16, 2023
Hỏi về quy trình quản lý phần mềm bằng git 10 July 6, 2023
Nhập username khi push lên github 5 May 31, 2023
Làm thế nào để share github repo cho người khác mà vẫn để repo private? 4 May 17, 2023
Xoá một project trên github 4 November 20, 2022
Lưu trữ code game như thế nào? 4 September 28, 2022
Lỗi push code lên github 4 August 17, 2022
Có thể search trên commit của 1 branch được không? 5 July 24, 2022
Đồng bộ file ở máy tính với git 4 July 4, 2022
Tạo ra 1 bản sao với source chính, source chính không có comment, bản sao có comment 7 May 25, 2022
Hỏi cách dùng 2 hay nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân 5 May 20, 2022
Ý nghĩa của các badge trong file README.md của những project trong github là gì? 4 April 23, 2022
Không push code lên git được 3 April 22, 2022
Thêm người có quyền merge code trên GitHub như thế nào? 2 November 7, 2021
Làm cách nào để ko phải nhập username và token thường xuyên trong Git 2 October 31, 2021
Push github nhưng không thấy trên remote 5 October 7, 2021
Github-pages không nhận node-module 8 September 24, 2021
Muốn xin thực tập bắt buộc phải biết dùng github không? 8 September 22, 2021
Cách xử lí untracked file khi up source code lên github 2 July 22, 2021
Hỏi về cách upload 2 module trong 2 folder lên github 4 July 17, 2021
Hỏi về cách sử dụng github đúng đắn 4 June 30, 2021
Vấn đề trong SourceTree 3 May 14, 2021
Lỗi không thể push source lên github 6 February 25, 2021
Lỗi không push lên đc github 2 May 4, 2020
Lỗi khi clone project Web mvc từ github 8 May 3, 2020
Không thể push react-native project lên github 3 April 2, 2020
Có thể thay đổi đường dẫn tới kho chứa github ko? 4 January 24, 2020
Cách để chặn collaboration pull một số nhánh ở github 1 January 17, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?