github

Topic Replies Activity
Xoá một project trên github 4 November 20, 2022
Lưu trữ code game như thế nào? 4 September 28, 2022
Lỗi push code lên github 4 August 17, 2022
Có thể search trên commit của 1 branch được không? 5 July 24, 2022
Đồng bộ file ở máy tính với git 4 July 4, 2022
Tạo ra 1 bản sao với source chính, source chính không có comment, bản sao có comment 7 May 25, 2022
Hỏi cách dùng 2 hay nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân 5 May 20, 2022
Ý nghĩa của các badge trong file README.md của những project trong github là gì? 4 April 23, 2022
Không push code lên git được 3 April 22, 2022
Thêm người có quyền merge code trên GitHub như thế nào? 2 November 7, 2021
Làm cách nào để ko phải nhập username và token thường xuyên trong Git 2 October 31, 2021
Push github nhưng không thấy trên remote 5 October 7, 2021
Github-pages không nhận node-module 8 September 24, 2021
Muốn xin thực tập bắt buộc phải biết dùng github không? 8 September 22, 2021
Cách xử lí untracked file khi up source code lên github 2 July 22, 2021
Hỏi về cách upload 2 module trong 2 folder lên github 4 July 17, 2021
Hỏi về cách sử dụng github đúng đắn 4 June 30, 2021
Vấn đề trong SourceTree 3 May 14, 2021
Lỗi không thể push source lên github 6 February 25, 2021
Lỗi không push lên đc github 2 May 4, 2020
Lỗi khi clone project Web mvc từ github 8 May 3, 2020
Không thể push react-native project lên github 3 April 2, 2020
Có thể thay đổi đường dẫn tới kho chứa github ko? 4 January 24, 2020
Cách để chặn collaboration pull một số nhánh ở github 1 January 17, 2020
1 tài khoản github được tạo tối đa bao nhiêu repo 4 December 10, 2019
Revert commit trước đó bằng gitHub desktop GUI 11 November 30, 2019
Không up được file lên gihub 7 November 13, 2019
Run project trên github 1 July 17, 2019
Xóa file trong máy mà phía trên github nó không xóa 9 June 10, 2019
Không tạo được pull request trên web github 2 May 23, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?