Lỗi git add khi sử dụng github

mọi người ơi cho em hỏi tại sao cái git của e clone về chạy bình thường những mỗi khi dùng git add . thì nó cứ chạy lặp đi lặp lại vòng này ko add được, e đã thử nhiều cách mà vẫn ko được. Em cảm ơn ạ!

Thường thì folder node_modules sẽ được đưa vào .gitignore, folder đó không được lưu trên git.
Khi bạn git add . thì tất cả package sẽ được đưa vào commit, nên là bạn sẽ thấy là tất cả các file trong node_module đang được add vào git đó, và trong 1 dự án doanh nghiệp thì cái folder module đó có dung lượng khoảng mấy GB lận, nên có thể sẽ mất hơi lâu để add hết vào git

Trường hợp của bạn thì có thể node_modules bị thiếu hoặc bị sai đường dẫn trong .gitignore rồi nhé

Còn .gitignore là gì thì bạn tự tìm hiểu

4 Likes

mình không hề thấy bất kì một cái thông báo lỗi nào trong cái hình bạn đưa ra

2 Likes

Thông báo này có nghĩa là LF (Line feed, kí tự mã 10) sẽ bị thay thế bằng CRLF (Carriage Return/Line Feed). - Bạn nên làm quen với việc đọc thông báo lỗi trên màn hình. Điều này sẽ lập lại nếu bạn tiếp tục lập trình.
Windows dùng CRLF để đánh dấu xuống dòng, Linux thì chỉ dùng LF.
Git biết bạn đang dùng Windows và code trên git thì lại đang dùng theo qui ước Linux nên nó tự động chuyển đổi. Khi push code lên git nó sẽ tự chuyển ngược từ CRLF sang CR.

Để tắt cảnh báo này, bạn chạy dòng lệnh sau:

git config --global core.autocrlf true

Lệnh này dùng để bật git setting để cho phép git tự thực hiện việc chuyển đổi CR <-> CRLF
Nếu bạn google dòng thông báo của git thì sẽ tìm được lời giải thích trên mạng và cách sửa, trong đa số trường hợp. Lâp trình đòi hỏi thành thạo kĩ năng google.

3 Likes

node_module đúng là sẽ được bỏ qua trong hầu hết trường hợp.
Google: sample gitignore node project
Bạn sẽ thấy file này . Đây là 1 file sample gitignore của các dự án dùng node.

1 Like

à e hiểu rồi ạ, sau khi thêm node_modules trong file .gitignore thì e đã push lên được rồi ạ, e cảm ơn ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?