Hỏi cách dùng 2 hay nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân

Như tiêu đề, em muốn dùng 2 tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân thì làm như thế nào ạ. Em có thử gg search và làm theo nhưng chưa thành công ạ. Mong ace nào biết chỉ em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Cài nhiều browser, mỗi browser login một tài khoản là được mà?

Còn nếu không phải ý bạn hỏi login bằng web, mà bằng cái khác thì đây
google: login multiple github account in same computer

2 Likes

Cách đơn giản nhất là sử dụng SSH thay vì HTTPs, khi đó bạn pull và push code thông qua RSA key thay vì authen = account.

3 Likes

Đó cũng là một cách giải quyết hay. Cảm ơn bạn.

Được ạ. Để em tìm hiểu thêm. Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?