Làm thế nào để share github repo cho người khác mà vẫn để repo private?

Liệu có cách nào để mình share github repo của mình cho người khác mà repo đó mình vẫn muốn để private.
Như mọi người cũng biết, github 1 là để public luôn, 2 là để private và thêm collab để share với người khác.
Để giải thích cho ý đầu của mình thì nó giống như là 1 dạng mà chỉ những người có link mới xem được video trên youtube, những người không có link thì chịu.
Mình đang có 1 ý tưởng là tạo 1 mail mới, sau đó add mail đó vào collab và đưa mail đó cho người cần share.
Vậy các cao nhân đi trước có cách nào hay xin mời chỉ giáo.

bạn có thể tạo token để share, giới hạn quyền của token đó

2 Likes

1 private repo có thể add tối đa 2 người
image

Chi mà rắc rối dữ thần? Chỉ cần người kia cũng có account GitHub, và cho bạn email tài khoản đó, bạn add vào như bạn @LocNguyenXuan99 để cập ở trên. Còn nếu anh ta chưa bao giờ có account GitHub, bạn đang phiêu lưu rồi đấy.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?