Cách xử lí untracked file khi up source code lên github

Em có up source code lên git và khi gõ lệnh git status thì nó hiện ra dòng: “modified: frontend (modified content, untracked content)”. Khi em đẩy code lên thì file frontend nó như hình dưới và em không xem được các file nhỏ ở trong. Mong mọi người cho em hướng giải quyết

Bạn xem lại commit ở local xem:

 • git show <commit_id>
  Xem những file đã commit
 • git show <commit_id> --name-only

Trong những trường hợp khác, có thể có ích cho bạn
Add từng file vào stage

 • git add <file_path>
  Show status tracked file
 • git status -uno
  Check out sang 1 branch mới
 • git checkout -b <branch_name>
  Revert 1 commit
 • git revert <commt_id>
  Tạo patch từ commit
 • git format-patch -<patch_number> <commit_id>
  Apply
 • git apply <patch_name>
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?