Có thể thay đổi đường dẫn tới kho chứa github ko?

Mọi người cho e hỏi: Có thể thay đổi domain dẫn tới kho github của mình ko ạ ko ạ, cụ thể là cái phần nằm sau “github.com/” ấy ạ…
E cảm ơn

Cái đó ko gọi là domain :smiley: mà chỗ đó là username.

4 Likes

github có cho dùng custom domain đó bạn hoặc rút gọn link hoặc dùng dịch vụ thứ 3 dẫn link qua link github

1 Like

Được! Đổi username nhe em.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?