Làm cách nào để ko phải nhập username và token thường xuyên trong Git

Khi mình push lên github thì lúc nào nó cũng bắt nhập username với password ( token gì đó) thì mới cho push lên, mình cảm thấy rất phiền. Cho mình hỏi có cách nào cài sẵn username với password cho nó để nó ko hỏi lại liên tục vậy không. Mình đã add cái remote repo nó vào rồi mà nó vẫn cứ hỏi đi hỏi lại
image

Dùng ssh
Dùng config store credentials
Search google kèm chữ git là ra

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?