Không push được commit lên github bằng ssh

Qua nay em push bình thường tự nhiên hôm nay máy windows em có vấn đề, nó không cho em push cái gì lên github hết.
image
Lỗi lúc nào cũng là, public key permission denied, trong khi key đã đc add, và đã authentication thành công.


Có bác nào bị rồi help em với ạ, máy em đang dùng windows 11, mở wsl lên push thì bth ko hiểu nổi bị cái gì nữa.

Đã dùng Windows thì hạn chế gõ lệnh đi, dùng phần mềm có GUI do GIthub cung cấp tại: desktop.github.com

Nếu muốn gõ lệnh chuyển qua dùng MacOS hoặc Linux vì lệnh Windows báo lỗi khó debug vì thiếu thông tin và cộng đồng hỗ trợ.

1 Like

Bạn gõ : GIT_SSH_COMMAND="ssh -vvv" git push -u origin master để hiện nhiều thông tin debug hơn nha.
Thông thường thì chỉ cần 1v là đủ: GIT_SSH_COMMAND="ssh -v" git push -u origin master
Mỗi v là 1 tầng sâu hơn vào tiềm thức :))

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?