Xoá một project trên github

Chào mọi người, mình gần đây có đang tập sử dụng github và mình có vài thắc mắc. Mình gặp phải một trường hợp là mình đã xoá 1 repository trên github, nhưng khi mình tạo một repository mới và push lại project đã từng được push trên repository cũ thì lại không được nữa, mình cũng đã đổi đường dẫn từ project đến repository mới. Trường hợp này có thể giải thích như nào vậy ạ?

Có thể là do trong folder dự án trên máy của bạn vẫn còn foolder .git chứa cấu hình cho Repository cũ.
Folder đó là folder ẩn nếu bạn dùng windows thì cần chọn show hidden items lên mới thấy.

7 Likes

xóa file .git đi bro

Lí do thi như các bạn trên đã giải thích rất cụ thể rồi, bạn vào directory mà bạn đang làm việc, nhập cú pháp này ở Terminal: " rm -rf .git".

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?