Muốn xin thực tập bắt buộc phải biết dùng github không?

chào mọi người, mình muốn xin thực tập code thì phải học github mới xin được à mọi người?
cảm ơn mọi người

Tùy công ty có thể yêu cầu biết cơ bản về Git, chứ nào giờ chưa thấy công ty yêu cầu phải “biết github”, xem thêm để phân biệt giữa Git và Github

6 Likes

Cũng tuỳ công ty nhưng bạn nên tìm hiểu qua về git, những câu lệnh cơ bản sau đó là cách làm việc nhóm hiệu quả với git như git-flow. Đây là những kiến thức cơ bản mà chắc chắn sẽ dùng rất nhiều sau này.

5 Likes

Bạn nay hay hỏi những câu buồn cười

mình nản rồi bạn đừng làm mình bỏ cuộc

1 Like

Bạn sớm bỏ cuộc để bớt phải tra tấn anh chị em ở đây những câu hỏi mà giống với một người trước đây: không uốn ngón 7 lần trước khi gõ phím. Câu hỏi nào đáng hỏi thì hỏi, còn không thì phải tự bản thân tra cứu trước, vật vã cho mệt bở hơi tai ra, não mới chuyển sang trạng thái có thể học hỏi.

Lúc đó bạn hỏi người ta trả lời bạn mới tiếp thu được. Còn một khi sớm bỏ cuộc, hỏi mấy cái quá dễ => não làm biếng => người cũng hoang hoải theo.

7 Likes

3 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

cảm ơn bạn đã góp ý , mình xin rút kinh nghiệm , sẽ hạn chế hỏi và suy nghĩ kỹ trước khi hỏi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?