Lỗi không push lên đc github

image
cho em hỏi lỗi này có phải là do chưa được cấp quyền push lên hay sao ạ ?
em không push lên được github

1 Like

đúng rồi đấy bạn :v:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?