Github-pages không nhận node-module

Xin chào mọi người ạ, e có deploy web tĩnh lên github-pages nhưng có dùng thư viện và cài npm, mặc dù deploy được nhưng web bị lỗi không có thư viện, e kiểm tra web deploy thì không hề có thư mục node_modules mặc dù src gốc push lên github thì vẫn có. Mong mọi người giúp đỡ, e cảm ơn mọi người ạ

github page để làm gì vậy bạn?

2 Likes

mình dùng github page để làm host web í b, mà deploy lên đc rồi nhưng web ko có file node_module

Bạn đã build project chưa? Node module không đưa lên git.

mình cũng nghe nhiều build mà mình không biết nó là gì á :v , tại mình mới chỉ học cơ bản html css js để làm ra web, dùng vài lệnh git cơ bản thui

mục đích của mình hỏi là để bạn xem lại github page là gì
lỗi của bạn rất nhiều bạn đã mắc phải: đó là không đọc document mà mặc định là mình đã biết (chuyện này cũng rất bình thường)

https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/about-github-pages

3 Likes

dạ vâng mình cảm ơn b, mình cx có đọc qua mà mình chưa hiểu hết được nên mình sẽ đọc lại

Github Pages là static hosting service, tức chỉ host html, css, js đã được build từ các js framework như Angular, React, Vue,… Nên bạn không thể build bình thường (npm install dependencies vào node_modules rồi dùng node runtime để chạy main.js) , mà phải build ra static files
Bạn có thể tham khảo bài bên dưới để cài gh-pages giúp deploy lên github pages đơn giản hơn
Deployment | Create React App (create-react-app.dev)

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?