Không thể push react-native project lên github


Mọi người cho em hỏi tại sao git status báo xanh hết rồi mà ko push được project lên github ạ

Commit chưa bạn ơi, phải có commit mới push lên được chứ.

4 Likes

để đưa được code lên git bạn cần thực hiện đủ 3 bước sau:
git add . —> git commit -m “” —> git push
Thiếu bước nào trong 3 bước trên thì có thể gây lỗi hoặc k push được phần code đã viết. Bạn kiểm tra lại thao tác xem đang làm thiếu bước nào

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?