Hỏi về cách upload 2 module trong 2 folder lên github

Chào mọi người em có up 1 project lên github nhưng khi em push code lên github nó chỉ up phần backend(api) còn phần front-end(blog) của em thì bị như thế này ạ(click vào ko có gì) ai có thể giúp em up được phần còn lại không ạ, em cảm ơn ạ


có commit đâu mà đòi lên

4 Likes

em có commit mà bác …

bạn chỉ ra xem lệnh commit ở đâu?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?