change

Topic Replies Activity
Định hướng học lập trình cho sinh viên trái ngành trở thành một Senior Software Developer 4 April 13, 2020
Sinh viên năm cuối ngành ĐT-VT chuyển qua học CNTT được không và cần những gì để đi làm? 4 August 19, 2019
Tư vấn lộ trình nghề lập trình web cho người trái ngành 5 May 23, 2019
Quản trị mạng hay an ninh mạng có thể chuyển sang lập trình được không? 4 April 29, 2019
Chuyển hướng ngành cơ điện tử sang CNTT? 4 February 10, 2019
Học CNTT cho người trái ngành 5 October 4, 2018
Định hướng chuyển ngành sang IT 4 August 23, 2018
Hỏi ý kiến về định hướng lập trình android: laptop, trung tâm học và tài liệu học lập trình 10 June 11, 2018
Chuyên ngành khác có thể xin việc về ngành lập trình được không? 2 March 20, 2018
Cần tư vấn chuyển sang ngành an ninh mạng 2 November 27, 2017
Sinh viên ngành khác được chuyển ngang sang học CNTT 1 November 19, 2017
Lộ trình cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật muốn học thêm lập trình 17 October 25, 2017
Tư vấn về việc học trái ngành? 7 October 22, 2017
Nên chuyển qua cao đẳng quản trị mạng, hoặc học lại đại học về CNTT hay học tiếp Điện - Điện tử? 3 April 5, 2017
Nhảy ngành liệu có khả thi? 3 December 11, 2016
Những người mới chuyển ngành muốn lập trình thì nên học PHP hay Java? 2 November 27, 2016
Chuyển nghề sang nghề CNTT 2 August 28, 2016
Tư vấn nhảy việc 8 August 13, 2016
Gợi ý chuyển ngành từ Ngôn Ngữ Anh sang Lập trình 3 June 28, 2016
Có nên bỏ ĐH theo IT? Tương lai sẽ ra sao? 22 June 22, 2016
Đã tốt nghiệp đại học nhưng quyết theo đuổi lập trình 15 December 17, 2015
Đang học ngành khác (cụ thể là điện tử viễn thông) mà đam mê lập trình thì nên làm những gì? 6 December 3, 2015
Từ dân ngoại thương chuyển qua dev. Hướng đi nào cho tương lai? 7 November 25, 2015
Nên học theo hướng cày sâu vào Android hay tìm giáo trình của các trường đại học để học cơ bản? 4 September 24, 2015
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?