Off-Topic là gì?


(Lê Trần Đạt) #1

Đây là định nghĩa của Off-Topic

Thế nào là Off-Topic?

Off-Topic là các post không liên quan đến chủ đề đang thảo luận,

Ví dụ:

  • A lập topic hỏi cách làm game sử dụng cocos2d
  • B trả lời câu hỏi, có dẫn chứng công ty B đang sử dụng cocos2d
  • C hỏi B làm công ty gì vậy, có tuyển dụng không

C đang đặt một câu hỏi Off-Topic


Thắc mắc về struct trong C?
Tìm blogs về lập trình hay nên theo dõi
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY
Trao đổi làm app android
(X) #2

D: 3 đứa bay đang bàn gì vậy :))


(Đỗ Nhiên) #3

quang cao tr hinh anh oi anh dnag o usa a


(Huy Hoàng Phạm) #4

Ko a đang ở Anh, mà sắp về VN vài hôm.


(Đỗ Nhiên) #5

ông anh có quốc tịch của anh chưa ạ


(Huy Hoàng Phạm) #6

Ko, qua học thôi, quốc tịch đâu ra?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?