Off-Topic là gì?

Đây là định nghĩa của Off-Topic

Thế nào là Off-Topic?

Off-Topic là các post không liên quan đến chủ đề đang thảo luận,

Ví dụ:

  • A lập topic hỏi cách làm game sử dụng cocos2d
  • B trả lời câu hỏi, có dẫn chứng công ty B đang sử dụng cocos2d
  • C hỏi B làm công ty gì vậy, có tuyển dụng không

C đang đặt một câu hỏi Off-Topic

4 Likes

D: 3 đứa bay đang bàn gì vậy :))

2 Likes

quang cao tr hinh anh oi anh dnag o usa a

Ko a đang ở Anh, mà sắp về VN vài hôm.

ông anh có quốc tịch của anh chưa ạ

Ko, qua học thôi, quốc tịch đâu ra?

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?