Bug: Bị mất tag cũ khi thêm tag mới vào bài

Sao mình thêm tag thì nó mất mấy cái đã có nhỉ ?!
2021-01-21_15-58-08

Mình vừa thử thêm tag thì vẫn bình thường.
Trong đoạn trên, có 1 chỗ khi bạn nhấn s thì từ re thành es, bị mất chữ r, nên mình đoán có khi bộ gõ bạn đang dùng xử lý thêm gì đó dẫn đến bị mất tag cũ. Bạn thử tắt hết bộ gõ (nếu có) trên máy xem

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?