DNH có tính năng like ẩn?

Chào mọi người. Khi mình xem topic này trên DNH, mình phát hiện ra có 1 số post có số like không tương ứng với số avatar người like (như hình dưới):

image

Liệu đây là bug của Discourse hay là tính năng like ẩn mới?

2 Likes

Hic, ra là account scam. Thật ngại quá, em xin lỗi anh Đạt nếu có gì không phải.

3 Likes

hình như hết bug rồi kìa

2 Likes

This topic was automatically closed after 2 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?