Nhờ tìm bản mô tả / quy định về các category trong DNH

Hi mọi người,
Cho mình hỏi Diễn đàn mình có cái bản mô tả, quy định nào về các categories trong diễn đàn không nhỉ?
Regards, LongNX.

Hi Long,

Như tớ biết thì diễn đàn mình có trang FAQ, trong đó có mô tả một cách hạn chế category programming. Tớ không biết còn resource nào khác không, nhưng ở trang FAQ tương đối sơ sài.
Hi vọng các thành viên lâu năm khác có thể đưa ra các tài liệu liên quan khác.

3 Likes

Mỗi catagory khi click vào sẽ có 1 trang pinned mô tả về nó. Nhưng khi bạn đọc rồi thì nó sẽ được unpinned ngay?!

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?