Sao ít thành viên nhận danh hiệu Certified vậy?

Em là member mới, nhận xong Certified thì thấy trong danh sách chỉ vỏn vẹn 45 thành viên nhận được nó. Tại sao lại có thể ít đến như vậy ? :thinking:

1 Like
3 Likes

Vì có ít người quan tâm đến cái tutorial của Discourse :penguin:.

3 Likes

Có hai lý do:

  • Badge đó được mở 2017, mà DNH thành lập 2014.

  • Hoàn thành hướng dẫn cho newbie thì phải cung cấp cho DNH các thông tin cá nhân hơi nhiều. Mà không ai thích chia sẻ cuộc sống cá nhân cho cư dân mạng cả. Ngay cả mình cũng không khai báo hết.

8 Likes

Mình thấy nó chỉ là hướng dẫn qua về các chức năng thôi, sao lại là cung cấp thông tin nhỉ :thinking: :thinking:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?